Aarsleff-koncernen tilbyder forskellige løsninger til håndtering af affald:  

Genbrugsstationer
Med en veltænkt og velkonstrueret genbrugsstation kan din kommune tilbyde sine borgere og virksomheder en nem og miljøoptimeret løsning til affaldshåndtering. Genbrugspladsen bør have gode arealforhold med velindrettede containerpladser og farbare veje – og det kan Aarsleff hjælpe med. Vi tilbyder at varetage det komplette projekt – fra tegning til udførelse, hvor vi kan forestå det samlede entreprenørarbejde, herunder:

  • gravearbejde
  • platforme til affaldscontainere
  • vejetablering.

I samarbejde med bygherren varetager vi for eksempel etableringen af genbrugsstationer i totalentrepriser.

Nedgravede affaldscontainere
Særligt i byrum og andre bebyggelser, hvor mange benytter samme affaldssystem, er nedgravede containere en både brugervenlig, hygiejnisk og miljøvenlig løsning. Aarsleff tilbyder solide og funktionelle nedgravede affaldssystemer i skræddersyede løsninger, der for eksempel inkluderer:

  • rådgivning om placering af containere, valg af containertype samt valg af belægning
  • ledningsomlægninger
  • nedgravning af betonkasse
  • montering af sikkerhedshegn og container
  • afsluttende belægningsarbejde.
Link til Affaldshåndtering under Kompetencer > Miljø