Aarsleff bidrager aktivt til at understøtte en ansvarlig og bæredygtig udvikling. Det sker gennem en systematisk indsats, som både har fokus på vores egen påvirkning af miljø og samfund og på at udvikle grønne og bæredygtige projekter inden for alle vores forretningsområder.

Vi planlægger og udmønter vores samfundsansvar gennem vores strategi for bæredygtighed, gennem konkrete prioriteringer og handlinger samt gennem vores politikker. Formålet er at bidrage med viden og indsigt i, hvordan vi konkret tager ansvar for vores forretning og den omkringliggende verden gennem tiltag, der forener vores aktiviteter og et bæredygtigt samfund.

Vi anvender retningslinjer for ESG – Environmental, Social and Governance – som systematik i vores rapportering. Vores tiltag, mål og resultater for hvert af de tre fokusområder Miljø og klima, Medarbejdere og Samfundet omkring os fremgår af vores seneste årsrapport.

Læs også mere om hvordan vi i tæt samarbejde med koncernens mange selskaber arbejder for en grøn omstilling af entreprenørbranchen og sikrer vores fælles tilgang til bæredygtighed.

Klagemuligheder for private forbrugere
Opstår der problemer i forhold til kvalitet og/eller pris på et arbejde, som vi udfører for en privat kunde, og kan vi ikke sammen løse problemerne, så beder vi kunden indberette klagen til: Byggeriets Ankenævn, Nørre Voldgade 106, 1358 København K.

Whistleblowerordning for alle selskaber i Aarsleff-koncernen
I Aarsleff-koncernen ønsker vi en åben virksomhedskultur, hvor alle kan stå frit frem og anmelde mistanker om uregelmæssigheder eller ulovligheder vedrørende koncernens medarbejdere, ledelse eller leverandører. Vi finder vi det meget vigtigt, at sådanne forhold kommer frem i lyset og har derfor etableret en whistleblowerordning. Læs mere om, hvilke forhold som kan anmeldes og anmeldelsesproceduren i vores whistleblowerpolitik nederst.

Foretag en anmeldelse til whistleblowerordningen - brug linket her