Når Aarsleff løser flerårige drifts- eller vedligeholdelsesopgaver eksempelvis som husentreprenør ved udførelse af anlægsprojekter, som baneentreprenør og på teknikentrepriser sker det ofte med afsæt i service- og vedligeholdelseskontrakter.

Kontrakterne strækker sig typisk over fire til fem år.

En service- og vedligeholdelseskontrakt sikrer kunden:

  • optimal vedligeholdelse og drift for pengene
  • en løsning, der er skræddersyet til kundens specifikke behov og ønsker
  • langsigtet planlægning og overblik.

Fokus på projektplanlægning
I sådanne længerevarende samarbejder er god planlægning afgørende for, at bygherren får mest muligt ud af aftalen. Derfor udarbejder vi løbende både etårs-, halvårs-, kvartals- og ugeplaner med det formål, at bygherren får mest mulig vedligeholdelse i kontraktperioden.

En service- og vedligeholdelseskontrakt indeholder for eksempel:

  • forebyggende og afhjælpende vedligehold
  • ombygninger af eksisterende anlæg
  • vagtordning i forbindelse med teknisk beredskab
  • vinter- og uheldsberedskab.