Hvis Aarsleff sidder med ved bordet allerede i de helt tidlige faser af et byggeri, kan vi være med til at sikre, at projektet er bygbart, at budgetterne er realistiske, og at tidsplanen holder.

Jo tidligere Aarsleff bliver inddraget, jo stærkere rådgivning kan vi yde bygherre. Aarsleff har gode erfaringer med at bidrage allerede på idéstadiet, når bygherre går med tanker om et projekt, men endnu ikke har fundet den rigtige grund eller afdækket mulighederne i en eksisterende ejendom. I rollen som styringsentreprenør og bygherrerådgiver kan vi forene bygherres forventninger og krav med brugernes behov og projektets muligheder.

Økonomisk realistisk
Tidlig involvering giver bygherre mulighed for at sætte økonomi på idéerne og derudfra prioritere og tilpasse dem allerede i de første projektfaser. Bygherre minimerer dermed risikoen for ubehagelige økonomiske overraskelser, der ender med at påvirke vitale dele af projektet.

Projektering og myndighedsbehandling
Udover at garantere bygbarheden og spotte potentialer og risici i et projekt, kan Aarsleff også bidrage med projekteringsydelser og myndighedsbehandling. Vi sammentænker projektering og udførelse, og bygherre opnår dermed et samlende kontaktpunkt og minimering af risikoen for, at overvejelser og prioriteringer bliver misforstået eller går tabt.

Virtuel afprøvning
Aarsleff har kompetencerne til at se helheden i et projekt – fra undergrunden og op.

Vi benytter for eksempel Virtual Design and Construction, så vi kan visualisere det færdige byggeri, udforske alternativer, optimere designet, identificere risici og finde de mest bygbare løsninger samt planlægge og effektivisere byggeprocesserne – inden selve opførelsen går i gang.

Det betyder, at bygherre allerede fra de første drøftelser får en sikkerhed for, at ønskerne til projektet kan gennemføres.