Vind

– Fundamenter til fremtidens energi

Efterspørgslen på grøn energi er i kraftig vækst. Særligt i Danmark og Storbritannien har ønsket om en mere CO2-venlig energiproduktion ført til opførelsen af nogle af verdens største havmølleparker.

Aarsleff er blandt de førende specialister i etablering af fundamenter til havmølleparker – og har været med til at drive udviklingen igennem de sidste ti år.

En flåde af teknisk specialudstyr
Ethvert projekt er en unik udfordring. Derfor har vi stort fokus på at sammensætte det rigtige hold af eksperter og finde det rette udstyr til opgaven – også hvis det betyder, at vi selv skal designe det. Aarsleff råder således over en stor flåde af specialudstyr, der er udviklet af Aarsleffs egne ingeniører.

Vindmålemaster
Ud over fundamenter til havvindmøller og transformatorer har vi også specialiseret os i opførelsen af vindmålemaster. Vindmålemaster bruges til at registrere vinden i et område forud for et anlægsprojekt – typisk tre til fem år før – og skal sikre pålidelige data til projektets økonomiske beregninger.

500 havmøllefundamenter på cv’et
Hver dag omsætter vores medarbejdere årelang erfaring til design, konstruktion og etablering af fundamenter til havmølleparker. Siden vi i 2003 afsluttede vores første havmøllepark, er det blevet til ikke mindre end 500 møllefundamenter i stål og beton. I de seneste 15 år har vi desuden leveret og installeret 15 vindmålemaster i Nordeuropa.

Fundamenter på landjorden
Også på landjorden udfører Aarsleff fundamenter til fremtidens energi. Særligt i Danmark, Tyskland og England er vindmøller opstillet på fundamenter, hvor Aarsleff har rammet pælene og udført betonarbejdet.

Film om London Array: Se verdens største havmøllepark blive til

Film om Horns Rev 2: Fremstilling og installering af monopælfundamenter

Film om Rødsand 2 og Sprogø: Fremstilling og installering af gravitationsfundamenter 

Relaterede referencer