Design & Engineering er Aarsleffs tænketank. I afdelingen sidder Aarsleffs VDC-specialister og en række Aarsleff-medarbejdere med særlige kompetencer inden for geoteknik, vandbygning og konstruktion.

Afdelingen, der besidder ekspertiser på et højt internationalt niveau, udvikler nye og alternative løsninger i forbindelse med for eksempel udvikling af specialudstyr, konstruktion af byggegruber samt funderings- og vandbygningsopgaver. 

VDC – på forkant med udfordringer
Ved hjælp af Virtual Design and Construction kan Aarsleffs team hurtigt udforske alternativer og danne sig et virtuelt billede af hele eller dele af projektet. Det gør det muligt at optimere designet, identificere risici og levere et detaljeret og yderst bygbart design, hvor byggeprocesserne og planlægningen er tænkt ind.

Rådgivning, der kan betale sig
Ved at trække på sin brede teoretiske viden kombineret med solid, systematisk erfaringsopsamling og de nyeste design- og simuleringsværktøjer bidrager Design & Engineering med at udtænke de bedste og mest økonomiske løsninger på komplekse anlægsudfordringer – uanset om det er permanente eller midlertidige konstruktioner. Ikke bare i projekterings- og designfasen, men også under den praktiske udførelse af anlægsarbejdet.

Afdelingens kompetencer gør Aarsleff yderst konkurrencedygtig og sikrer samtidig, at bygherren får en både teknisk og økonomisk stærk løsning.

Fra rådgivning til færdigt projekt
Jo tidligere Aarsleff bliver inddraget, jo stærkere rådgivning kan vi yde bygherre. Aarsleff har gode erfaringer med at bidrage allerede på idéstadiet, når bygherre går med tanker om et projekt, men fx endnu ikke har fundet den rigtige grund eller afdækket mulighederne i et projekt, som stadig er på tegnebrættet. I rollen som styringsentreprenør og bygherrerådgiver kan vi forene bygherres forventninger og krav med brugernes behov og projektets muligheder.

Vi sætter standarden
Design & Engineering deltager desuden aktivt i normarbejde, i faglige interesseorganisationer og i udviklingsopgaver sammen med universiteter og studerende. Vi er med til at sætte standarden og bidrager dermed til den generelle udvikling af Aarsleffs fagområder.