Selskabsledelse

- redegørelse for seneste og tidligere år

Aarsleff følger med enkelte undtagelser Nasdaq Copenhagen A/S’ anbefalinger om god selskabsledelse, som findes på www.corporategovernance.dk

Her er i skemaform redegjort for, hvorledes selskabet forholder sig til de enkelte anbefalinger.

Relaterede dokumenter