Vækst og lønsomhed

Vækst i top og bund
En investering i Aarsleff er en investering i en stabilt vok[1]sende dansk koncern med en historisk stigende omsætning og indtjening. Vi har fokus på lønsomhed og investeringer i udvikling og nye forretnings[1]muligheder. Den strategiske bredde i både forretnings[1]enheder og opgavetyper nedbringer risikoen og sikrer koncernens udvikling og drift.

 

Kompetencer og faglighed

Bygger på erfaring, viden og kompetencer
Aarsleff er stærkt positioneret inden for infrastruktur og byggeri. Vi har opbygget erfaring og viden gennem mange år. Det har gjort os til markedsledende i Danmark og i de lande i Norden og Østersø[1]regionen, hvor vi tilbyder vores specialkompetencer inden for især rørfornyelse og fundering. Vores store fokus er at opnå effektivitet og synergier ved at udnytte vores kompetencer inden for infrastruktur og byggeri på tværs af koncernen. 

 

Strategi og organisering

Sammen om ét formål og én strategi
Aarsleff er en koncern med mange specialiserede forretningsenheder. Vi arbejder sammen under én strategi med ét formål: at etablere fremtidens infrastruktur og byggerier og derved skabe samfundsværdi med fokus på bæredygtighed. Vi samarbejder efter vores One Company-model. Herved sikrer vi en agil og effektiv styring af vores forskelligartede projekter, og at vores viden om optimale processer og metoder bliver i koncernen, så de effektivt kan gentages i kommende projekter. 

 

Bæredygtig udvikling

Forretningsfokuseret samfundsansvar
Aarsleff har et markant fokus på at bidrage med løsninger, der gavner miljø, klima og samfund. Det gør vi dels ved at begrænse og eliminere de negative indvirkninger i vores værdikæder, dels ved aktivt at klæde medarbejdere og partnere på til at være en del af den bæredygtige dagsorden. Vores ECO Center bidrager stærkt til udviklingen, ligesom Aarsleffs deltagelse i blandt andet regeringens klimapartnerskab for bygge- og anlægssektoren er med til at sætte nye standarder for branchen. 

 

Digitalisering og innovation

Værdiskabelse gennem innovation og digitalisering
Aarsleff har gennem mange år udviklet nye teknologier, processer og løsninger, der gør os til en førende spiller inden for infrastruktur og byggeri. Innovationen er et resultat af vores deltagelse i en række store og komplekse projekter samt af vores målrettede teknologiudvikling i Rørteknik og Fundering. Vi har særligt fokus på udnyttelse af digitale værktøjer, som skaber mere fleksible samarbejdsformer, øger effektiviteten i byggeprocesserne og sænker omkostninger – til gavn for både vores medarbejdere, samarbejdspartnere og vores kunder. 

 

Fremtidig vækst – langsigtet fokus

En langsigtet investering i et voksende marked
Aarsleff har gennem årtier været stærkt involveret i de største bygge- og anlægsprojekter i Danmark. I de kommende år ser vi frem mod en række betydende infrastrukturprojekter som Femernforbindelsen, men også projekter med fokus på klimaløsninger, energi og bæredygtighed i form af fx flere havmølleparker og energiøer. En investering i Aarsleff er derfor også en langsigtet og bæredygtig investering i en koncern, der er stærkt positioneret til de kommende store byggeri- og anlægsprojekter.