Stadig flere af Aarsleffs store, komplekse anlægsprojekter udføres i partneringsamarbejde. Partnering bygger på ideen om at skabe et tæt og dialogbaseret samarbejde mellem bygherre, rådgivere og entreprenør med fokus på at finde den bedst mulige løsning for projektet.

Fælles målsætninger i et fælles projekt
Formålet er, at de involverede parter vedtager en række fælles målsætninger og etablerer en åben og ærlig kommunikation fra starten. I en partneringaftale bliver parternes individuelle interesser tænkt ind i et fælles mål, som består i at gennemføre opgaven så godt, hurtigt og billigt som muligt.

Økonomisk og effektivt
Hos Aarsleff har vi gode erfaringer med partneringkonceptet. Og kundefordelene er tydelige. Et partneringsamarbejde betyder typisk, at projektet bliver gennemført økonomisk effektivt og i høj kvalitet – ikke mindst fordi det tætte samarbejde fordrer et godt udviklingsmiljø, hvor nye metoder og teknikker løbende bliver udtænkt og implementeret, og forventninger afstemt løbende og på forhånd.

Aarsleff tilbyder også rammeaftaler efter principperne om partnering

 

Relaterede referencer