Fundering

– Pæleproduktion funderet på et bæredygtigt system

Aarsleff udfører en bred vifte af ramme- og funderingsopgaver. Foruden rammede og borede pælefundamenter udfører vi komplette byggegruber med indfatningsvægge som eksempelvis spuns- og kombivægge, sekantpælevægge, slidsevægge og borede og rammede københavnervægge. Derudover udfører vi anker- og injektionsarbejder samt geotekniske undersøgelser og grundvandssænkningsanlæg – naturligvis alt efter de enkelte markeders behov.

Aarsleff er en af Europas største og mest erfarne funderingsspecialister inden for fremstilling af og fundering med piloteringspæle. I funderingssegmentet råder vi over godt 70 ramme- og boremaskiner og 900 medarbejdere , hvilket sikrer stor fleksibilitet og kapacitet til at varetage selv de største projekter.

Producerer på egne fabrikker
Aarsleff leverer komplette, præfabrikerede pælesystemer fra egne pælefabrikker i Danmark, Sverige, England, Polen og Tyskland. Tilsammen har fabrikkerne kapacitet til at producere 3,5 millioner løbende meter præfabrikerede betonpæle om året.

Et optimeret system
Under Centrum Pæle-logoet og i et stærkt partnerskab arbejder pælefabrikkerne efter et ensartet system – Centrum Pile System. Det skaber grundlag for produkter og processer, der differentierer sig fra andre udbydere og metoder ved en høj pålidelighed gennem alle led og altid med fokus på produktionsomkostninger – fra planlægningsfasen over fremstilling med udnyttelse af nyeste teknologi og høj automatiseringsgrad til effektiv levering og installation. Undervejs garanterer vi klar dokumentation af alle processer.

Stærke entreprenør- og ingeniørkompetencer på tværs af landegrænser
Vi har egne projekterings- og designafdelinger i alle de lande, hvor vi er etableret. Det betyder, at erfaringer, metoder og kompetencer udveksles på tværs af landegrænserne i forhold til videreudvikling af pæletyper, udvikling af maskinparken og udvikling af nye metoder og teknikker. Men det betyder også, at vi har oparbejdet en specialviden om det enkelte lands normer og regler – viden, der gør os i stand til at projektere funderingskonstruktioner tilpasset de lokale forhold.

Danmark
Entreprenør: Aarsleff Fundering. Pælefabrik: Centrum Pæle A/S. Ingeniør: CP Test A/S.

Tyskland
Entreprenør: Aarsleff Grundbau GmbH og Neidhardt Grundbau GmbH. Pælefabrik: Centrum Pfähle GmbH.

England
Entreprenør: Aarsleff Ground Engineering Limited. Pælefabrik: Centrum Pile limited.

Polen
Entreprenør: Aarsleff Sp. z o.o. Pælefabrik: Centrum Pali Sp.z o.o. Ingeniør: Metris Sp. z o.o.

Sverige
Entreprenør: Aarsleff Ground Engineering AB. Pælefabrik: Centrum Pile AB.

For info om vores aktiviteter i øvrige lande – kontakt den danske afdeling.