Aarsleff kan løfte det fulde ansvar for Danmarks største byggerier. Vi er konkurrencedygtige inden for alle entrepriseformer og tilbyder vores bygherrer adgang til en meget høj grad af egenproduktion og et højt rådgivningsniveau.

Aarsleff-koncernen besidder stærke faglige kompetencer inden for eksempel fundering, jord- og kloakarbejde, betonarbejder, murerarbejde, tømrerarbejde og alle tekniske installationer.

Entrepriseformer
Aarsleff tilbyder en bred vifte af entrepriseformer: 

  • Totalentrepriser med tidlig involvering 

 

Aarsleff er involveret i den tidlige projektfase og står for projekteringsledelse, med fokus på projektøkonomi, frem til myndighedsprojekt. Herefter er Aarsleff totalentreprenør. 

  • Totalentrepriser på traditionel vis 
 

Aarsleff er bygherres samlende kontakt med ansvar for koordinering af byggeriet, hvoraf hovedparten foregår i egenproduktion.

  • Hovedentrepriser
 

Aarsleff står for hovedparten af byggeriet i egenproduktion, men bygherre har for eksempel tilknyttet en anden rådgiver eller leverandør af enkelte entrepriser. 
 

  • Storentrepriser
 

Aarsleff leverer flere af projektets fagentrepriser i én kontrakt. 

  • Fagentrepriser

 

 

Aarsleff varetager enkelte fagentrepriser som underleverandør til for eksempel en anden totalentreprenør.

Aarsleff-koncernen er organiseret i selvstændige, konkurrencedygtige afdelinger og datterselskaber med hver deres særlige kompetencer. Når vi samarbejder på tværs i store entrepriser, søger og udnytter vi synergier. Synergier, der opstår, når specialentreprenører bringer hver deres kompetencer til bordet for at nå frem til den bedste løsning, der skaber værdi for bygherre i form af fleksible og effektive processer – og ikke mindst resultater af højeste kvalitet. Vi kalder det One Company