I forbindelse med ny-, om- eller tilbygning på kraftvarmeværker tilbyder Aarsleff at varetage samtlige tekniske installationer. Vi håndterer alt – helt fra projektering over dimensionering og etablering til den efterfølgende service.

Med Aarsleff som partner får kraftvarmeanlægget en teknisk totalentreprenør, der har stor erfaring med at varetage alle de nødvendige tekniske installationer. Vi udfører blandt andet:

  • rørinstallationer
  • elinstallationer
  • ventilation
  • processtyring (SRO)
  • etablering af høj- og lavspænding inkl. transformerstationer
  • fjernvarme.

Vi er også husentreprenører
Hos Aarsleff slipper vi ikke installationerne efter etablering. Vores veluddannede personale har stor erfaring i at udføre den efterfølgende faste service og vedligehold af installationerne – også som husentreprenører. 

Teknikentrepriser hos forbrugeren
Derudover udfører Aarsleff alle de nødvendige tekniske installationer som i teknikentrepriser hos forbrugeren – særligt industri, erhverv og offentlige organisationer.

Hele vejen til termostaten
Et samarbejde med Aarsleff er kendetegnet ved, at vi kan bygge kraftvarmeværket og føre varmen sikkert hele vejen frem til forbrugeren, idet vi også kan håndtere tilslutning af fjernvarmeledninger og etablering af varmeanlægget hos forbrugeren.