Før et byggeri begyndes – om det er flere huse eller en hel bydel – skal byggegrunden byggemodnes, så den efterfølgende giver optimale betingelser for byggeprocessen og for den endelige beboelse eller erhverv.

Aarsleff har stor ekspertise i at varetage projektering, planlægning og udførelse af byggemodningsarbejder ved både nyanlæg og i udviklingsprojekter i almindelighed – også i forbindelse med byudvikling på havnearealer.

Mange kompetencer i spil
I forbindelse med byggemodning kombinerer vi typisk flere af vores kompetencer. Vi håndterer for eksempel:

Fordi Aarsleff varetager den samlede opgave, vil bygherren opleve en mere smidig proces, hvor alle projekter tænkes sammen i en helhed. Det er både økonomisk og tidsmæssigt attraktivt.

I tæt samarbejde
Ofte udfører vi arbejdet inden for partneringkonceptet i tæt samarbejde med bygherre og rådgiver. 

 

Relaterede referencer