1970’erne var på trods af oliekriser og generel lavkonjunktur en periode med heftig aktivitet for Aarsleff.

Afdelingen for ramning var op- og udbygget i løbet af de foregående ti år med afsæt i det store behov for fundering, som fulgte af det fremstormende betonbyggeri.

Aarsleff oplevede i perioden, at projekterne blev ’tungere’ og mere alsidige – eksempelvis gav Aarsleff sig nu i kast med at ramme pæle til større projekter. Hvor det hidtil typisk havde drejet sig om installering af få hundrede løbende meter pæle, var der nu oftere tale om opgaver hvor 5.000-10.000 løbende meter pæle skulle rammes. Aarsleff gjorde sig efterhånden også gældende i udlandet som et førende rammefirma og oprettede blandt andet egen afdeling Tyskland.

Travlt på vejene
Sidst i 70’erne kom der for alvor gang i motorvejsbyggeriet i Danmark. Og Aarsleff fik som en af landets mest erfarne vejbyggerentreprenører en væsentlig andel af anlægsopgaverne.