Velfungerende samfund er i høj grad afhængige af velfungerende kommunikations- og elforbindelser – og derfor også af sikre netkabler.

Specialiserede selskaber i Aarsleff-koncernen har opbygget en stor ekspertise i nedgravning af elkabler samt kobber- og fiberkabler. Modsat luftledninger er et nedgravet kabelnet beskyttet mod for eksempel kraftige storme som dem, der i 1999 og i 2004 nedlagde store dele af det danske el-net i dagevis.

Nedgravning af lav- og højspænding
I Aarsleff-koncernen nedgraver og etablerer vi lavspændingskabler fra fordelerskabet og frem til kundens egen tilslutning, ligesom vi varetager nedgravningen af store, centrale højspændingskabler på op til 400KV over store strækninger. 

Kabelnedgravning i totalløsninger
Vi udfører kabelprojekter fra idé og projektering til den konkrete nedgravning og dokumentation til myndighederne. Det inkluderer blandt andet:

  • projektering, myndighedsbehandling, tinglysning osv.
  • gravearbejde i stort set alle underlag
  • indkøb og nedlægning af kabler og rør
  • kabeltrækning og iblæsning
  • afsluttende dokumentation af kabelanlæg. 

3 i 1-løsninger
I forbindelse med nedgravninger etablerer vi ofte såkaldte 3 i 1-løsninger, der inkluderer el til distributionssystemet, el til gadebelysning samt fiber og rør. Rørsystemet gør det muligt efterfølgende at udvide kabelnettet ved at benytte de tomme rør til fremføring af nye kabler uden at foretage store opgravninger. Aarsleff kan også varetage den efterfølgende kabelblæsning med luft eller vand. 

Relaterede referencer