Totalrenovering af blandt andet boligkomplekser, uddannelsesinstitutioner og kontorejendomme kræver både de rigtige faglige kompetencer og stærk styring.

Aarsleff gennemfører totalrenoveringer på store renoveringsprojekter for offentlige myndigheder og private bygherrer og tilbyder at løfte ansvaret for den samlede koordinering af byggeriet. Ved at udnytte synergien mellem Aarsleffs komplementerende specialer kan vi tilbyde kreative og nytænkende løsninger på fagtekniske udfordringer. Jo flere af vores mange specialkompetencer vi får i spil, jo mere vil bygherre høste værdien af at have én entreprenør – vi kalder det One Company.

Suppler med nyt
Det er vores erfaring, at rigtig mange renoveringsprojekter også inkluderer nybyggeri. I Aarsleff har vi kompetencerne til at planlægge et samlet forløb, og vi kan håndtere langt hovedparten af det samlede projekt, når en skolerenovering for eksempel skal suppleres med en nybygget sportshal eller faglokaler.

Se resultatet før start
I forbindelse med projekteringen af et renoveringsprojekt benytter vi for eksempel Virtual Design and Construction-teknologi, så vi kan visualisere det færdige byggeri, udforske alternativer, optimere designet, identificere risici og finde de mest bygbare løsninger samt planlægge og effektivisere byggeprocesserne – inden selve renoveringen går i gang.

Vil du renovere bæredygtigt?
Hvis bygherre ønsker, at renoveringen gennemføres efter bæredygtige principper, kan Aarsleff allerede i de tidligste projektfaser vejlede om standarder og bidrage med at prioritere mulighederne. Vi har desuden ressourcerne til at projektlede og håndtere opførelsen af bæredygtige byggerier og sikre, at principperne bliver overholdt og dokumenteret.

Er der tale om totalrenovering af et bevaringsværdigt byggeri, kan Aarsleff tage det oprindelige byggeri ned og genetablere det sten for sten uden at beskadige de gamle materialer. 

Vi klarer også beboerhåndteringen
Udover selve renoveringsarbejdet kan Aarsleff varetage beboerhåndteringen, herunder flytning og genhusning af beboere samt den løbende dialog og orientering. Bygherre og beboere kan på den måde føle sig sikre på, at de får den rigtige information, da kommunikationen ikke skal gå gennem mange led. Beboerne i almennyttige boligafdelinger repræsenterer ofte flere etniciteter, og derfor bemander vi vores projektteam med en beboerkoordinator, som mestrer flere sprog. Dermed kan vi styrke kommunikationen og forståelsen for beboerne i udførelsesfasen.

Vi forstår værdien i at levere et fejlfrit byggeri – til aftalt tid. Når renoveringen er afsluttet, håndterer vi afleveringen systematisk og digitalt for at sikre et samlet overblik for alle involverede.

Høj grad af egenproduktion
I forbindelse med renoveringer trækker vi på mange af Aarsleff-koncernens kompetencer,  for eksempel: 

  • jord-, lednings- og kloakarbejder
  • betonarbejder
  • betonelementmontage
  • stålmontage
  • tekniske installationer, fx VVS, VENT, el, sprinkler og CTS
  • lukningsarbejder, fx tag og facade
  • terræn- og belægningsarbejde
  • murerarbejder
  • tømrerarbejder.

Aarsleff gennemfører især store renoveringsprojekter i Østdanmark.