Økonomiske nøgletal

– Aarsleff-koncernen i tal

Ønsker du et hurtigt overblik over Aarsleffs nøgletal? Det får du her på siden, hvor du på baggrund af udvalgte nøgletal kan se, hvordan Aarsleff har udviklet sig over de seneste to regnskabsår.

Beløb i tkr.

2019/2020

2018/2019

Resultatopgørelse

 

 

Omsætning

13.295.309

13.453.011

Heraf udført i udlandet

4.301.441

4.196.739

Resultat af primær drift (EBIT)

553.413

502.620

Finansielle poster, netto

-23.483

-29.887

Resultat før skat

529.930

472.733

Årets resultat

378.533

360.661

 

 

 

Balance

 

 

Langfristede aktiver

2.987.437

2.708.999

Kortfristede aktiver

5.607.405

5.461.687

Aktiver i alt

8.594.842

8.170.686

 

 

 

Egenkapital

3.310.819

3.114.466

Langfristede forpligtelser

1.096.312

749.827

Kortfristede forpligtelser

4.187.711

4.306.393

Egenkapital og forpligtelser i alt

8.594.842

8.170.686

     

Rentebærende nettoindestående/gæld

579.548

399.260

Investeret kapital (IC)

2.730.180

 2.706.432

     

Pengestrømsopgørelse

   

Pengestrømme fra driftsaktiviteter

1.594.184

 940.200

Pengestrømme fra investeringsaktiviteter

-668.906

 -665.475

Heraf til investering i materielle aktiver, netto

-406.115

 -378.102

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter

-317.062

 -234.293

Årets ændring i likviditeten

608.216

 40.432

     

Nøgletal

   

Bruttomargin, %

12,1

 10,7

Overskudsgrad (EBIT-margin), %

 4,2

 3,7

Resultatgrad (før skat-margin), %

 4,0

 3,5

Afkast af investeret kapital (ROIC), %

20,4

 18,1

Afkast af investeret kapital efter skat (ROIC), %

14,5

 13,8

Egenkapitalforrentning (ROE), %

11,8

 12,1

Egenkapitalandel, %

38,5

 38,1

Resultat pr. aktie (EPS), kr.

18,79

 17,76

Børskurs pr. 30. september pr. aktie, kr.

267,50

 222,00

Kurs/indreværdi, kr.

1,51

 1,45

Udbytte pr. aktie, kr.

6,50

 5,50

 

 

 

Antal medarbejdere

7.215

 6.838