Økonomiske nøgletal

– Aarsleff-koncernen i tal

Ønsker du et hurtigt overblik over Aarsleffs nøgletal? Det får du her på siden, hvor du på baggrund af udvalgte nøgletal kan se, hvordan Aarsleff har udviklet sig over de seneste to regnskabsår.

Beløb i tkr.

2016/2017

2017/2018

Resultatopgørelse

 

 

Omsætning

11.188.255

12.108.257

Heraf udført i udlandet

3.221.833

3.519.902

Resultat af primær drift (EBIT)

380.478

475.286

Finansielle poster, netto

-16.557

-29.847

Resultat før skat

363.921

445.439

Årets resultat

268.936

340.961

 

 

 

Balance

 

 

Langfristede aktiver

2.654.972

2.683.396

Kortfristede aktiver

4.370.146

5.169.477

Aktiver i alt

7.025.118

7.852.873

 

 

 

Egenkapital

2.695.173

2.899.042

Langfristede forpligtelser

766.399

743.808

Kortfristede forpligtelser

3.563.546

4.210.023

Egenkapital og forpligtelser i alt

7.025.118

7.852.873

     

Rentebærende nettogæld

206.640

 -31.055

Investeret kapital (IC)

2.880.712

 2.857.238

     

Pengestrømsopgørelse

   

Pengestrømme fra driftsaktiviteter

 492.509

 764.941

Pengestrømme fra investeringsaktiviteter

-489.646

 -392.894

Heraf til investering i materielle aktiver, netto

-442.176

 -387.640

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter

-96.279

 -120.051

Årets ændring i likviditeten

-93.416

 251.996

     

Nøgletal

   

Bruttomargin, %

11,3

 11,7

Overskudsgrad (EBIT-margin), %

 3,4

 3,9

Resultatgrad (før skat-margin), %

 3,3

 3,7

Afkast af investeret kapital (ROIC), %

14,0

 16,6

Afkast af investeret kapital efter skat (ROIC), %

10,3

 12,7

Egenkapitalforrentning (ROE), %

10,3

 12,2

Egenkapitalandel, %

38,4

 36,9

Resultat pr. aktie (EPS), kr.

13,16

 16,68

Børskurs pr. 30. september pr. aktie, kr.

185,00

 243,00

Kurs/indreværdi, kr.

1,40

 1,70

Udbytte pr. aktie, kr.

4,00

 5,00

 

 

 

Antal medarbejdere

6.203

 6.499