Ønsker du et hurtigt overblik over Aarsleffs nøgletal? Det får du her på siden, hvor du på baggrund af udvalgte nøgletal kan se, hvordan Aarsleff har udviklet sig over de seneste to regnskabsår.

Beløb i mio. kr.

2022/23

2021/22

Resultatopgørelse

 

 

Omsætning

20.244

18.118

Heraf udført i udlandet

7.105

6.098

Resultat af primær drift (EBIT)

1.078

727

Finansielle poster, netto

-36

-44

Resultat før skat

1.042

683

Årets resultat

798

517

 

 

 

Balance

 

 

Langfristede aktiver

4.753

4.364

Kortfristede aktiver

8.629

7.379

Aktiver i alt

13.382

11.743

 

 

 

Egenkapital

4.404

3.855

Langfristede forpligtelser

3.003

1.142

Kortfristede forpligtelser

5.975

6.746

Egenkapital og forpligtelser i alt

13.382

11.743

     

Investeret kapital (IC)

5.921

5.066

Arbejdskapital

2.072

1.219

Rentebærende nettoindestående/gæld

-1.517

-1.211

     

Pengestrømsopgørelse

   

Pengestrømme fra driftsaktiviteter

1.102

516

Pengestrømme fra investeringsaktiviteter

-824

 -1.158

Heraf til investering i materielle aktiver, netto

-792

-814

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter

-7

525

Årets ændring i likviditeten

271

-117

     

Nøgletal

   

Bruttomargin, %

12,5

10,7

Overskudsgrad (EBIT-margin), %

5,3

4,0

Resultatgrad (før skat-margin), %

5,1

3,8

ROIC (efter skat), %

15,0

13,1

Rentebærende nettogæld/EBITDA

0,8

0,9

Egenkapitalforrentning (ROE), %

19,3

12,1

Egenkapitalandel, %

32,9

32,8

Resultat pr. aktie (EPS), kr.

41,33

26,05

Børskurs pr. 30. september pr. aktie, kr.

324,00

186,60

Kurs/indreværdi, kr.

1,40

0,94

Udbytte pr. aktie, kr.

10,00

8,00

 

 

 

Antal medarbejdere

8.764

8.383