Økonomiske nøgletal

– Aarsleff-koncernen i tal

Ønsker du et hurtigt overblik over Aarsleffs nøgletal? Det får du her på siden, hvor du på baggrund af udvalgte nøgletal kan se, hvordan Aarsleff har udviklet sig over de seneste to regnskabsår.

Beløb i tkr.

2018/2019

2017/2018

Resultatopgørelse

 

 

Omsætning

13.453.011

12.108.257

Heraf udført i udlandet

4.196.739

3.519.902

Resultat af primær drift (EBIT)

502.620

475.286

Finansielle poster, netto

-29.887

-29.847

Resultat før skat

472.733

445.439

Årets resultat

360.661

340.961

 

 

 

Balance

 

 

Langfristede aktiver

2.708.999

2.683.396

Kortfristede aktiver

5.461.687

5.169.477

Aktiver i alt

8.170.686

7.852.873

 

 

 

Egenkapital

3.1114.466

2.899.042

Langfristede forpligtelser

749.827

743.808

Kortfristede forpligtelser

4.306.393

4.210.023

Egenkapital og forpligtelser i alt

8.170.686

7.852.873

     

Rentebærende nettoindestående/gæld

399.260

 -31.055

Investeret kapital (IC)

2.706.432

 2.857.238

     

Pengestrømsopgørelse

   

Pengestrømme fra driftsaktiviteter

940.200

 764.941

Pengestrømme fra investeringsaktiviteter

-665.475

 -392.894

Heraf til investering i materielle aktiver, netto

-378.102

 -387.640

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter

-234.293

 -120.051

Årets ændring i likviditeten

40.432

 251.996

     

Nøgletal

   

Bruttomargin, %

10,7

 11,7

Overskudsgrad (EBIT-margin), %

 3,7

 3,9

Resultatgrad (før skat-margin), %

 3,5

 3,7

Afkast af investeret kapital (ROIC), %

18,1

 16,6

Afkast af investeret kapital efter skat (ROIC), %

13,8

 12,7

Egenkapitalforrentning (ROE), %

12,1

 12,2

Egenkapitalandel, %

38,1

 36,9

Resultat pr. aktie (EPS), kr.

17,76

 16,68

Børskurs pr. 30. september pr. aktie, kr.

222,00

 243,00

Kurs/indreværdi, kr.

1,45

 1,70

Udbytte pr. aktie, kr.

5,50

 5,00

 

 

 

Antal medarbejdere

6.838

 6.499