Ønsker du et hurtigt overblik over Aarsleffs nøgletal? Det får du her på siden, hvor du på baggrund af udvalgte nøgletal kan se, hvordan Aarsleff har udviklet sig over de seneste to regnskabsår.

Beløb i mio. kr.

2021/22

2020/21

Resultatopgørelse

 

 

Omsætning

18.118

14.630

Heraf udført i udlandet

6.098

4.475

Resultat af primær drift (EBIT)

727

644

Finansielle poster, netto

-44

-31

Resultat før skat

683

613

Årets resultat

517

470

 

 

 

Balance

 

 

Langfristede aktiver

4.364

3.418

Kortfristede aktiver

7.379

5.500

Aktiver i alt

11.743

8.918

 

 

 

Egenkapital

3.855

3.664

Langfristede forpligtelser

1.142

813

Kortfristede forpligtelser

6.746

4.441

Egenkapital og forpligtelser i alt

11.743

8.918

     

Investeret kapital (IC)

5.066 

3.378

Arbejdskapital

1.219

581

Rentebærende nettoindestående/gæld

-1.211

284

     

Pengestrømsopgørelse

   

Pengestrømme fra driftsaktiviteter

516

471

Pengestrømme fra investeringsaktiviteter

-1.158

 -676

Heraf til investering i materielle aktiver, netto

-814

-638

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter

525

-432

Årets ændring i likviditeten

-117

-637

     

Nøgletal

   

Bruttomargin, %

10,7

11,4

Overskudsgrad (EBIT-margin), %

4,0

4,4

Resultatgrad (før skat-margin), %

3,8

4,2

Afkast af investeret kapital (ROIC), %

17,2

21,2

Afkast af investeret kapital efter skat (ROIC), %

13,1

16,3

Egenkapitalforrentning (ROE), %

12,1

13,6

Egenkapitalandel, %

32,8

41,1

Resultat pr. aktie (EPS), kr.

22,68

23,53

Børskurs pr. 30. september pr. aktie, kr.

186,60

262,50

Kurs/indreværdi, kr.

0,94

1,43

Udbytte pr. aktie, kr.

8,00

8,00

 

 

 

Antal medarbejdere

8.604

7.658