Aktionær­informa­tion

– om aktier og ejerforhold

Aktiekapitalen
Aktiekapitalen på 45,3 millioner er opdelt i 2,7 millioner A-aktier og 42,6 millioner B-aktier.

B-aktiekapitalen er noteret på Nasdaq Copenhagen A/S. B-aktiekapitalen er fordelt i aktier à nominelt 2 kroner og består af 21.300.000 aktier. B-aktierne er omsætningspapirer, der udstedes til ihændehaver, men kan noteres på navn i selskabets aktiebog.

A-aktierne er tillagt 10 gange stemmeret i forhold til B-aktierne. A-aktierne er ikke omsætningspapirer.

Aktionærer
Alle A-aktier ejes af Per og Lise Aarsleffs Fond.

Per Aarsleff Holding A/S har pr. 12. december 2018 følgende aktionærer med en ejerandel på over 5 procent af aktiekapitalen eller med en rådighed over 5 procent af stemmerne. Det drejer sig om følgende aktionærer:

Per og Lise Aarsleffs Fond - A-aktier
Per og Lise Aarsleffs Fond - B-aktier
Arbejdsmarkedets Tillægspension
Per Aarsleff Holding A/S

Pr. 30. september 2018 var 7.184 aktionærer navnenoteret svarende til cirka 87 procent af aktiekapitalen.

Stemmeretten på generalforsamlingen er betinget af, at aktionærerne inden indkaldelsen til generalforsamlingen har fået noteret deres aktier i aktiebogen eller har anmeldt og dokumenteret aktieerhvervelsen.

Egne aktier
Beholdningen af egne aktier udgør 2.369.359 stk. B-aktier, nominelt 4,74 millioner med en anskaffelsessum på 89,6 millioner.

Børsværdien af egne aktier pr. 30. september 2018 udgør 576 millioner.

Beholdningen af egne aktier er erhvervet for at øge den finansielle fleksibilitet i forbindelse med fremtidige virksomhedskøb.

Børsværdi
Børsværdien af selskabets aktier udgjorde 4.600 millioner pr. 30. september 2018.

Udbytte
Med henblik på vedtagelse på den kommende generalforsamling foreslår selskabets bestyrelse, at der udbetales udbytte svarende til 5 kroner pr. aktie.