Aktionær­informa­tion

– om aktier og ejerforhold

Aktiekapitalen
Aktiekapitalen på 40.770.000 kr. er opdelt i 2.700.000 kr. A-aktier og 38.070.000 kr. B-aktier.

B-aktiekapitalen er noteret på Nasdaq Copenhagen A/S. B-aktiekapitalen er fordelt i aktier à nominelt 2 kr. og består af 19.035.000 aktier. B-aktierne er omsætningspapirer, der udstedes til ihændehaver, men kan noteres på navn i selskabets aktiebog.

A-aktierne er tillagt 10 gange stemmeret i forhold til B-aktierne. A-aktierne er ikke omsætningspapirer.

Aktionærer
Alle A-aktier ejes af Per og Lise Aarsleffs Fond.

Per Aarsleff Holding A/S har pr. 10. december 2020 følgende aktionærer med en ejerandel på over 5 procent af aktiekapitalen eller med en rådighed over 5 procent af stemmerne. Det drejer sig om følgende aktionærer:

Per og Lise Aarsleffs Fond - A-aktier
Per og Lise Aarsleffs Fond - B-aktier
Arbejdsmarkedets Tillægspension
BankInvest

Pr. 30. september 2020 var 7.796 aktionærer navnenoteret svarende til cirka 90 procent af aktiekapitalen.

Stemmeretten på generalforsamlingen er betinget af, at aktionærerne inden indkaldelsen til generalforsamlingen har fået noteret deres aktier i aktiebogen eller har anmeldt og dokumenteret aktieerhvervelsen.

Egne aktier
Pr. 30. september 2020 udgør beholdningen af egne aktier 356.174 stk. B-aktier, nominelt 0,7 millioner kr. med en anskaffelsessum på 86 millioner kr.

Børsværdien af egne aktier pr. 30. september 2020 udgør 95 millioner kr.

Jf. referat af generalforsamlingen af 30. januar 2020 er selskabets aktiekapital pr. 5. maj 2020 blevet nedsat fra nominelt 45.300.000 kr. til nominelt 40.770.000 kr. ved annullering af en del af selskabets egne B-aktier. Beholdningen af egne B-aktier er herefter 210.624 stk.

Beholdningen af egne aktier er erhvervet for at øge den finansielle fleksibilitet i forbindelse med fremtidige virksomhedskøb.

Børsværdi
Børsværdien af selskabets aktier udgjorde 4.997 millioner kr. pr. 30. september 2020.

Udbytte
Med henblik på vedtagelse på den kommende generalforsamling foreslår selskabets bestyrelse, at der udbetales udbytte svarende til 6,50 kroner pr. aktie.