Vækst og udvikling
Koncernens vækst og udvikling vil fortsat ske gennem en kombination af organisk vækst og tilkøb inden for specialkompetencer og med fokus på lønsomhed.

Indtjening og forrentning
Effektivitet og produktivitet i alle led skal bidrage til løbende forbedringer af konkurrenceevne og indtjening. Kombinationer af kompetencer til samlede ydelser, skal med fokus på effektivit i alle led, øge marginer og indtjening.

Solidt finansielt beredskab
Aarsleff gennemfører store anlægsprojekter, hvor kun velkonsoliderede virksomheder med et solidt finansielt beredskab kan afgive tilbud. Et solidt finansielt beredskab og dermed en høj kreditværdighed giver Aarsleff strategisk manøvredygtighed til langsigtet og kontinuerlig udvikling af koncernen, både i forbindelse med tilkøb af virksomheder og i forbindelse med intern forretningsudvikling.

Aarsleffs ønske om solidt finansielt beredskab indebærer et overordnet mål om, at egenkapitalandelen skal være mindst 35 %.

Udbytte
Opnåelse af den målsatte forrentning indebærer, at den forventede vækst kan finansieres af den fremtidige indtjening, og at der samtidig genereres likviditet til udbetaling af udbytte, som vurderes at kunne udgøre 20-40 % af det årlige overskud afhængig af væksten.