Grundvands­sænkning

– Et tørlagt grundlag for byggeriet

Når en entreprenør eller en bygherre ønsker at bygge i et område med højt vandspejl – eller skal have plads til en dyb kælder – kan det være nødvendigt at sænke grundvandet. Aarsleff varetager alle opgaver i forbindelse med sænkning af grundvand – herunder:

  • filterboringer
  • aflastningsboringer
  • pejleboringer
  • reinfiltrationsanlæg
  • sugespidser.

Boring og grundvandspumper
I vores maskinpark har vi et bredt udvalg af borerigge, der gør os i stand til at udføre filtersatte boringer i diametre fra 150 til 400 millimeter. Vi håndterer hele installationen af grundvandspumper – komplet med rør og elektriske installationer. Alle anlæg kan tilsluttes alarmovervågning og nødstrømsgenerator for at opnå ekstra sikkerhed.

Tests giver gode resultater
Efter borearbejdet ren- og prøvepumper vi filterboringen og måler effekten af pumpningerne med specialudviklet software. Dermed kan vores specialister mere præcist dimensionere anlægget til grundvandssænkning og i samme omgang teste effekten af det.  

Undgå sætningsskader
For at undgå sætningsskader i forbindelse med sænkning af grundvandet i ældre bebyggede områder kan vi reinfiltrere det oppumpede vand under udsatte naboejendomme. Dette gør vi, for at undgå at grundvandet ændrer sig uden for arbejdsområdet.

Relaterede dokumenter

Relaterede referencer