Indfatnings­vægge

– Rammen om dybe konstruktioner

Aarsleff har mange års erfaring med installering af indfatningsvægge i forbindelse med forskellige anlægsarbejder. Væggen installeres typisk ved ramning, nedvibrering, boring eller ved nedpresning.

Indfatningsvægge etableres for eksempel i forbindelse med:

  • vejanlæg
  • dæmninger
  • skråninger
  • p-kældre
  • midlertidige støttevægge til byggegruber
  • permanente kajvægskonstruktioner.

Aarsleff tilbyder blandt andet spunsvægge, støttevægge, slidsevægge, københavnervægge og sekantpælevægge.

Høje miljøkrav til støj og vibrationer
Aarsleff er førende på markedet inden for udvikling af støj- og vibrationssvage metoder. Vi arbejder løbende med at udvikle metoder og udstyr, som tager miljømæssige hensyn til støj og vibrationer.

Vi råder over funderingsmateriel, som uden støj og vibrationer er i stand til at etablere indfatningsvægge. Det er en stor fordel, når arbejdet sker i tætbebyggede områder, i nærheden af gamle, bevaringsværdige bygninger, eller når vores kunder ønsker at etablere en byggegrube i eksisterende produktionsfaciliteter, hvor produktionen ikke må generes af vibrationer.

Relaterede dokumenter

Relaterede referencer