Geotekniske undersøgelser

- For optimal planlægning og projektering

Aarsleff har sin egen boreafdeling med specialkompetencer inden for geoteknik. Optimal planlægning og projektering kræver, at bygherre, rådgiver og entreprenør kender alle oplysninger om de geotekniske forhold og eventuel mulig forurening.

Vores undersøgelser består af en geoteknisk undersøgelse og/eller en miljøundersøgelse. Den geotekniske undersøgelse viser undergrundens bæredygtighed og sætningsforhold, mens miljøundersøgelsen kortlægger og beskriver de miljømæssige forhold.

Både små og store projekter
De geotekniske forundersøgelser udføres på både små og store projekter. Hver gang sker det for at få større kendskab til jordbunden og dermed større sikkerhed for, at den korrekte metode vælges og det forestående projekt udføres mest hensigtsmæssigt både anlægsteknisk og økonomisk.

Vores boreafdeling udfører følgende:

  • geotekniske boringer
  • hydrogeologiske undersøgelser
  • grundvandsboringer
  • miljøundersøgelser
  • vandindvinding.

Relaterede referencer