En korrekt udført tv-inspektion giver vished om, hvordan afløbssystemets tilstand virkelig er. Er der brud, utætheder eller tilstopning? Du får syn for sagen – uden opgravning. Afslører inspektionen skader og mangler, kan vi efterfølgende hjælpe med en fornyelsesplan, der sikrer jer en effektiv udbedring af skaderne.

Vælg en certificeret udbyder
Aarsleff Rørteknik er medlem af Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning (DTVK). Vælger du os, er du sikker på at få en certificeret operatør, som udfører opgaven efter fastlagte forskrifter. Det medfører et godt slutprodukt af god og brugbar kvalitet.

Den vigtige analyse
Mange tilbyder tv-inspektioner, men ikke alle kan skabe brugbar viden ud af de indsamlede data. Hos Aarsleff har vi erfaringen og det rette udstyr til at analysere data. Vi foretager samtidig en tilstandsvurdering på baggrund af en grundig analyse af datafilerne. Med denne i hånden har I et klart og sandfærdigt overblik over kloakledningernes tilstand.

Har I tidligere fået udført tv-inspektion af et andet DTVK-certificeret firma, kan vi også bearbejde data fra denne.

Hvornår er en tv-inspektion en god idé?
Det er langt billigere at udbedre skader, før de har fået lov at udvikle sig. Især hvis kloaknettet er over 50 år gammelt, eller ved industrivirksomheder, hvor anlægget er belastet af procesvand – fx slagterier, mejerier og bryggerier – er det klogt jævnligt at få foretaget en tv-inspektion.

Det er ikke nødvendigt at inspicere alle kloakstræk. Ved at udvælge nogle repræsentative dele af nettet til inspektion vil en tilstandsvurdering give et samlet billede af kloakkens tilstand. For få midler får I dermed et brugbart budgetteringsværktøj i hånden.

Fornyelsesplanen – læg budget ud fra faktabaseret viden
På baggrund af tilstandsvurderingen udarbejder vi – hvis ønsket – en fornyelsesplan. Fornyelsesplanen er en overskuelig præsentation af identificerede mangler, indsatsområder samt en anbefalet prioritering for udbedring af de skader, tv-inspektionen afslører. Og måske det vigtigste: Den giver et klart overblik over de reelle omkostninger, der er forbundet med udbedringerne.

Med en fornyelsesplan får du:

  • Et værktøj til intern synliggørelse af behov og budget – på et faktabaseret grundlag
  • Overblik over, hvad der kræver akut handling, og hvad der kan vente – overskueligt angivet med farvekoder i rapporten
  • Et redskab til hensigtsmæssig planlægning af selve indsatsen. For industrivirksomheder vil det betyde mindst mulig forstyrrelse af produktionen, for boligforeninger minimering af generne for beboerne.

Kontakt os i dag for at få en snak om, hvad vi kan gøre for dig.