Indeklima og energioptimering er i fokus i såvel nye som ældre ejendomme. Her har god og rigtig ventilation stor betydning.


Når et ventilationsanlæg står til udskiftning eller bliver utæt, vil renovering af de eksisterende ventilationskanaler oftest være en hurtigere, smidigere og mere rentabel løsning end at udskifte dem med nye. Aarsleff er specialist i strømpeforingsmetoden – en metode, som er velegnet til renovering af ventilationskanaler og desuden godkendt til indblæsningsluft.

Bruger den eksisterende kanal
Med en strømpeforing bliver kanalerne hurtigt tætte og funktionsdygtige igen. Konkret foregår det ved, at vi installerer en strømpeforing inde i de eksisterende kanaler – og dermed kun reducerer tværsnitsarealet minimalt. Vores løsning benyttes i de naturlige aftræk og/eller i nedlagte skorstene. På den måde undgår vi nedbrydning af vægge, installationer, gulve m.m.

Minimale gener – og udgifter
En strømpeforing har lang levetid, men kort installationstid. Processen er væsentlig hurtigere end traditionel udskiftning. Og vi skal ikke ind i bygningen og foretage store indgreb i eksisterende installationer. Det betyder minimale gener i form af støj, støv og forstyrrelser.

Rent økonomisk er en renovering med Aarsleff Strømpeforing også mere fordelagtig i forhold til nyetablering: Installationstiden er kortere, og du sparer følgeomkostningerne til forberedende og efterfølgende håndværkerydelser til f.eks. tømrer-, murer- og malerarbejde.

Tag os med fra start
Aarsleff Rørteknik vil gerne bidrage med erfaring allerede i projekteringsfasen og sammen med dig være med til at afdække, om en renovering er den bedste løsning. Kontakt os i dag for at få en snak om, hvad vi kan gøre for dig.

Hvordan foregår en strømpeforing egentlig?
Se film om Aarsleff Strømpeforing med LED-hærdning

Har du brug for at se udbudsbeskrivelser vedrørende ventilationskanaler?
Find materiale på www.aarsleffpipe.dk