For at sikre den mest effektive og hensigtsmæssige behandling af fakturaer til Per Aarsleff A/S, CVR-nr. 37542784, bestræber vi os på at være tydelige og direkte i vores kommunikation med vores leverandører.

Generelle krav til faktura

  • Faktura skal være udstedt i overensstemmelse med SKATs regler.
  • På fakturaen skal Per Aarsleff A/S’s konteringsreference tydeligt fremgå.