Aarsleff-koncernen består af en række højt specialiserede afdelinger og specialentreprenørselskaber med base i ind- og udland. Vi opkøber løbende nye virksomheder, der kan tilføre nye specialkompetencer – fordi vi vil kunne tilbyde vores kunder de bedste totalløsninger.

Specialister på hvert sit område
Vores selskaber dækker blandt andet kompetencer inden for domicilbyggerier, bygningsrenovering, teknikentrepriser samt infrastrukturprojekter såsom fjernvarme-, jord-, vej- og kloakarbejder, kabelarbejder, belægningsopgaver og banearbejder. Aarsleff kombinerer disse specialkompetencer til samlede ydelser, men udfører opgaverne med en høj grad af egenproduktion fra de enkelte afdelinger og selskaber.

Med inddragelse af de relevante specialentreprenører – i hele processen fra designfase til udførelse – planlægger og gennemfører vi komplekse projekter inden for infrastruktur, klimatilpasning, miljø, energi og byggeri. På enkeltstående anlægsprojekter såvel som på flerårige rammeaftaler.