Vores mission

Aarsleff-koncernen planlægger og gennemfører store komplekse projekter inden for infrastruktur, klimatilpasning, miljø, energi og byggeri. Vi etablerer fundamentet for sund økonomisk samfundsmæssig udvikling og skaber værdi for selskabets aktionærer.

 • Vi opnår fleksibilitet og høster synergier gennem fælles styring og prioritering, så vi udnytter markedsmulighederne og opnår besparelser.
 • Når vi leverer vores ydelser, fokuserer vi på at opbygge langvarige partnerskaber, så vi sammen kan være konkurrencedygtige og levere høj kvalitet til kunden og dermed skabe værdi for kunden.
 • Vi udvælger, kalkulerer, planlægger og gennemfører vores arbejde med stor sikkerhed i projektledelsen.
 • Vi integrerer vores specialentreprenørkompetencer til samlede ydelser efter kundens behov med høj grad af egenproduktion.
 • Vi påtager os en risiko, hvis den er velovervejet, kan vurderes og kan indarbejdes i vores tilbud.
 • Vi er i konstant udvikling, enten når vi forbedrer det vi allerede gør, eller når vi bruger vores gode ideer.

 

Vores vision

Aarsleff-koncernen vil være en foretrukken og betydende bygge- og anlægsentreprenørkoncern med international rækkevidde og udgangspunkt i Danmark.

 • Vi er en integreret koncern, som har en fælles tilgang til forretning, ledelse og projekter.
 • Vi realiserer synergier, fordi alle vores forretningsenheder bidrager selvstændigt og samtidig bidrager til koncernens synergi i one company-samarbejder.
 • Vi stræber efter at have en betydende position i Danmark.
 • Vi har kompetencer inden for projektaktiviteter på et niveau, som gør det muligt at operere konkurrencedygtigt internationalt.
 • Vi er en dominerende aktør på de markeder, hvor vi vælger at positionere vores industrielle aktiviteter.
 • Vi har ledere som går forrest og griber ind i tide.
 • Vi opnår stordriftsfordele og lønsom vækst ved fortsat at udvikle løsninger og standarder og forbedre produktivitet og effektivitet.
 • Vi tænker langsigtet og tager de til tider nødvendige og svære beslutninger.

 

Vores værdier

Engagement i hvad vi gør

 • Vi har et engagement der mærkes – og vi er flittige
 • Vi er kompetente – og ydmyge
 • Vi er professionelle – og imødekommende
 • Vi kommunikerer åbent, ærligt – og kontant.

Fokus på det vigtigste

 • Vi har et åbent sind – og et skarpt fokus
 • Vi dyrker faglig fordybelse – og vægter fælles løsninger
 • Vi er specialister – og kan samarbejde på tværs
 • Vi har overblik – og har altid ”hands on” på det konkrete.

Stræben efter forbedring og fornyelse

 • Vi er nytænkende – og udviser eftertænksomhed
 • Vi er virkelystne – og bliver samtidig bedre til det, vi i forvejen gør
 • Vi giver gerne et ansvar – og har en opfølgningskultur
 • Vi har en fælles stræben – og øje for individuelle præstationer.

Ansvar for helheden

 • Vi har sans for god forretning – og tager et samfundsansvar
 • Vi har stærke kulturelle fællestræk – og lægger vægt på mangfoldighed
 • Vi udfordrer vores medarbejdere – og har et godt arbejdsmiljø
 • Vi er handlekraftige – og altid til at stole på.