09.10.2008 - Selskabsmeddelelse

Aarsleff opjusterer forventningerne til resultatet

Udviklingen i driften i fjerde kvartal af regnskabsåret medfører, at forventningerne til helårsresultatet for 2007/2008 opjusteres fra 250 millioner til 290 millioner før skat. Det skyldes en positiv udvikling i datterselskaber i Polen og Tyskland samt en usædvanlig god udvikling på flere projekter i Danmark. Desuden indeholder september måned andre driftsindtægter på 7 millioner fra salg af en grund.

Som helhed skyldes det ekstraordinært høje resultat for 2007/2008 en mild vinter og usædvanligt gode resultater fra enkeltstående kontrakter. En del af de risici, som er indkalkuleret i kontraktpriserne, er endvidere ikke forekommet i sædvanligt omfang.

I det nye regnskabsår, som begyndte 1. oktober 2008, forventes et resultat på omkring 200 millioner før skat. Vores forventninger til næste års regnskabsresultat præciseres og offentliggøres som sædvanligt i forbindelse med offentliggørelsen af årsregnskabsmeddelelsen for 2007/2008 den 19. december 2008.