21.01.2016 - Selskabsmeddelelse

Etablering af holdingstruktur i Aarsleff-koncernen

Bestyrelsen i Per Aarsleff A/S har i dag besluttet at foreslå en ekstraordinær generalforsamling, hvor der etableres en holdingstruktur i Aarsleff-koncernen med Per Aarsleff Holding A/S som holdingselskab.

Holdingstrukturen skal udgøre en hensigtsmæssig ramme for styring og udvikling af koncernens porteføjle af aktiviteter og selskaber i overensstemmelse med Aarsleff-koncernens fælles koncernstrategi. Der etableres dermed en selskabsstruktur, der reflekterer ønsket om at styre et større antal forretningsenheder samtidig med, at vi fortsætter med at udnytte synergier på tværs i koncernen gennem one company-strategien. Desuden tillader strukturen i større omfang at styre de forretningsmæssige risici.

Det nuværende Per Aarsleff A/S navneændres til Per Aarsleff Holding A/S. Der stiftes et nyt dansk selskab med navnet Per Aarsleff A/S. Det nye selskab vil få tilført de aktiviteter, der i øjeblikket udføres i moderselskabet Per Aarsleff A/S. Nuværende datterselskaber forbliver i det selskab, som navneændres til Per Aarsleff Holding A/S.

Per Aarsleff Holding A/S vil således være det selskab, der er noteret på Nasdaq Copenhagen A/S.

Tilførslen af aktiviteterne sker som en skattefri tilførsel af aktiver med regnskabsmæssig tilbagevirkende kraft til den 1. oktober 2015. SKAT har den 21/1 2016 givet tilladelse til transaktionen.

Bestyrelse og direktion i Per Aarsleff Holding A/S vil være identisk med den nuværende bestyrelse og direktion i Per Aarsleff A/S.

Der vil snarest blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med henblik på godkendelse af etableringen. Den ekstraordinære generalforsamling forventes afholdt ultimo marts måned 2016.