09.05.2016 - Selskabsmeddelelse

Aarsleff skal bygge ny bro over Masnedsund

Aarsleff har indgået kontrakt med Banedanmark på opførelsen af en ny jernbanebro over Masnedsund mellem Vordingborg og Masnedø.

Den eksisterende klapbro over sundet bliver låst fast og skal fremover udelukkende være en vejbro. Tæt op ad denne anlægges en ny jernbanebro som en fast betonbro til to jernbanespor. Broen, som opføres som en 6-fags bro, bliver 200 meter lang, 14 meter bred og får en gennemsejlingshøjde på 5 meter.

Foruden opførelsen af den nye bro skal Aarsleff også udvide den eksisterende jernbanedæmning fra et til to spor over en strækning på cirka 1.400 meter både før og efter broen. Samtidig skal Aarsleff udvide den eksisterende tunnel på Orevej i Vordingborg.

Kontrakten har en samlet værdi på cirka 200 millioner kroner. Arbejdet begynder nu og forventes afsluttet i juni 2020.

Broarbejdet er en del af Ringsted-Femern Banen, hvor der fra Vordingborg til Rødby udvides med et ekstra spor, og hele strækningen bliver elektrificeret.

Kontrakten ændrer ikke Aarsleffs forventninger til resultatet for regnskabsåret 2015/2016.