09.01.2018 - Selskabsmeddelelse

Indkaldelse til generalforsamling 2018

Per Aarsleff Holding A/S afholder ordinær generalforsamling den 31. januar 2018 kl. 15:00 på selskabets kontor, Hasselager Allé 5, 8260 Viby J.

Referat fra den ordinære generalforsamling offentliggøres hurtigst muligt efter generalforsamlingen.

Anmeldelsesfrist for deltagelse
Adgang til generalforsamlingen er betinget af, at aktionæren senest fredag den 26. januar 2018 kl. 23:59 har løst adgangskort. Adgangskort rekvireres hos VP Investor Services A/S pr. telefon 43 58 88 66, via VP Investor Services A/S’ hjemmeside, www.vp.dk/gf, via selskabets hjemmeside, www.aarsleff.com/investorer eller ved at returnere tilmeldingsblanketten til vpinvestor@vp.dk eller VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. box 4040, 2300 København S. 

Selskabet vil som noget nyt sende adgangskort ud via e-mail. Dette kræver, at aktionærens e-mailadresse er registreret på InvestorPortalen, jf. www.aarsleff.com/investorer, og er dette ikke allerede tilfældet, er der mulighed for ved tilmeldingen at indtaste sin e-mailadresse. Efter tilmelding vil man pr. e-mail modtage et adgangskort i PDF. Adgangskortet kan printes eller medbringes på smartphone eller tablet. Skulle man glemme at medbringe sit adgangskort til generalforsamlingen, kan det genudskrives mod forevisning af legitimation. Stemmesedler udleveres i adgangsregistreringen ved generalforsamlingen.

Skulle man ikke have en e-mailadresse, er der fortsat mulighed for at få adgangskort tilsendt pr. post.

Fuldmagt
Fuldmagt skal være VP Investor Services A/S i hænde senest fredag den 26. januar 2018 kl. 23:59 enten via VP Investor Services A/S’ hjemmeside, www.vp.dk/gf eller via www.aarsleff.com/investorer. Fuldmagtsblanketten kan endvidere downloades fra www.aarsleff.com/investorer, printes og sendes inden samme frist pr. e-mail til vpinvestor@vp.dk eller med almindelig post til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. box 4040, 2300 København S.

Brevstemme
Brevstemme skal være VP Investor Services A/S i hænde senest tirsdag den 30. januar 2018 kl. 16:00 enten via VP Investor Services A/S’ hjemmeside, www.vp.dk/gf, eller via www.aarsleff.com/investorer. Brevstemmeblanketten kan endvidere downloades fra www.aarsleff.com/investorer, printes og sendes inden samme frist pr. e-mail til vpinvestor@vp.dk eller med almindelig post til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. box 4040, 2300 København S.

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret
Selskabets aktiekapital udgør 45.300.000 kr. opdelt i 2.700.000 kr. A-aktier og 42.600.000 kr. B-aktier. Jf. vedtægternes § 10 gælder følgende vedrørende stemmeret: Hvert A-aktiebeløb på 100 kr. giver 500 stemmer, og hvert B-aktiebeløb på 2 kr. giver 1 stemme.

Link til hurtig-tilmelding på VP Investor Services A/S’s hjemmeside

Relaterede dokumenter


Indkaldelse til generalforsamling 2018 Anmeldelse af deltagelse i generalforsamling 2018 Fuldmagt eller brevstemme til generalforsamling 2018 Vederlagspolitik (bilag til indkaldelse 2018) Vedtægter Per Aarsleff Holding A/S (bilag til indkaldelse 2018)