06.07.2020 - Selskabsmeddelelse

Aktietilbage køb uge 27

Den 3. juni 2020 iværksatte Per Aarsleff Holding A/S et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 12 af 27. maj 2020. I henhold til programmet vil Per Aarsleff Holding A/S i perioden frem til 3. juli 2020 tilbagekøbe egne B-aktier for op til en maksimal værdi af 37 millioner kroner, dog maksimalt 145.550 stk. B-aktier. Programmet gennemføres i henhold til "Safe Harbour"-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052.

Efter nedenstående transaktioner i uge 27 har vi tilbagekøbt 145.550 stk. B-aktier, og derfor er programmet afsluttet den 3. juli 2020

Handelsdag

Tilbagekøbt
antal

Gennemsnitlig handelskurs

Beløb DKK

18: 29. juni 2020

6.000

231,87

1.391.232,60

19: 30. juni 2020

6.021

233,49

1.405.837,27

20: 1. juli 2020

6.776

238,98

1.619.294,60

21: 2. juli 2020

6.623

242,77

1.607.857,76

22: 3. juli 2020

6.930

242,60

1.681.202,75

I alt akkumuleret for uge 27 

32.350

238,19

7.705.424,99

I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet 

145.550

237,69

34.595.323,66


Per Aarsleff Holding A/S ejer herefter i alt 356.174 stk. B-aktier a nominelt 2 kr., svarende til 

1,75 % af selskabets aktiekapital. Det samlede antal B-aktier i virksomheden er 19.035.000 inklusive egne aktier. Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet fremgår af vedhæftede bilag.

Relaterede dokumenter


Week 27 Share repurchase specification