18.08.2020 - Selskabsmeddelelse

Aarsleff opjusterer

Per Aarsleff Holding A/S har i forbindelse med den igangværende udarbejdelse af delårsrapporten for 3. kvartal 2019/20 besluttet at opjustere helårsforventningerne før nedskrivning af goodwill til et EBIT-niveau i størrelsesordenen 615 mio. mod tidligere forventet 560 mio. EBIT efter nedskrivning af goodwill forventes at blive i størrelsesordenen 543 mio. Omsætningen forventes nu at blive cirka 2 % lavere end i regnskabsåret 2018/19.

For Anlæg & Byggeri-segmentet opjusteres forventningerne til EBIT-margin fra cirka 3,7 % til cirka 3,9 % før nedskrivning af goodwill. Omsætningen forventes nu at blive cirka 5 % lavere sammenlignet med sidste regnskabsår. Faldet i omsætning skyldes blandt andet et lavere aktivitetsniveau i Island grundet opbremsningen i byggeaktiviteterne samt et lavere aktivitetsniveau dels hos Wicotec Kirkebjerg A/S og dels inden for koncernens jernbaneaktiviteter.

Forventningerne til EBIT-margin for Funderingssegmentet opjusteres fra cirka 5,0 % til cirka 6,0 %. Omsætningen forventes nu at blive cirka 3 % højere sammenlignet med sidste regnskabsår.

Forventningerne til EBIT-margin for Rørtekniksegmentet opjusteres fra cirka 5,0 % til cirka 6,5 %. Omsætningen forventes nu at blive cirka 10 % højere sammenlignet med sidste regnskabsår.

Opjusteringen sker på baggrund af det samlede realiserede resultat for de første ni måneder af regnskabsåret 2019/20 samt forventningerne til 4. kvartal. Yderligere oplysninger om udviklingen i Per Aarsleff Holding A/S i de første ni måneder af regnskabsåret 2019/20 vil fremgå af delårsrapporten for 3. kvartal 2019/20, der er under udarbejdelse og offentliggøres tirsdag den 25. august 2020, som tidligere meddelt i selskabets finansielle kalender.