25.08.2020 - Selskabsmeddelelse

Delårsrapport for perioden 1/10 2019-30/6 2020

Bestyrelsen for Per Aarsleff Holding A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for de første ni måneder af regnskabsåret 2019/20. Delårsrapporten er ikke revideret eller gennemgået af selskabets revisor.

Hovedpunkter i de første ni måneder af regnskabsåret

  • Rørteknik og Fundering bidrager med resultater, som er højere end forventet
  • Anlæg & Byggeri bidrager med et resultat som forventet
  • Høj ordreindgang i tredje kvartal som følge af igangsætningen af Femern-forbindelsen
  • Stærkt cash flow fra driften
  • Begrænset påvirkning fra COVID-19.

Forventninger til regnskabsåret 2019/20
Forventningerne til regnskabsåret som helhed før nedskrivning af goodwill blev i selskabsmeddelelse af 18. august 2020 opjusteret til et EBIT-niveau i størrelsesordenen 615 mio. mod tidligere forventet 560 mio. EBIT efter nedskrivning af goodwill forventes at blive i størrelsesordenen 543 mio. Omsætningen forventes nu at blive cirka 2 % lavere end i regnskabsåret 2018/19.

Relaterede dokumenter


Delårsrapport for perioden 1/10 2019-30/6 2020