30.01.2008 - Selskabsmeddelelse

Aarsleff opjusterer

På bestyrelsesmødet i dag har selskabet ændret sin forventning for det samlede årsresultat for regnskabsåret 2007/2008 fra et overskud på 170 millioner kroner før skat til et overskud på 190 millioner kroner før skat.

Resultatet af første regnskabskvartal forventes at blive væsentligt bedre end budgetteret. De igangværende større projekter forløber godt, og det milde vintervejr har indtil nu påvirket aktiviteterne positivt. For den resterende del af regnskabsåret påregnes udviklingen ikke at afvige væsentligt fra tidligere forventninger.