05.07.2021 - Selskabsmeddelelse

Aktietilbagekøb uge 26 2021

Den 28. juni 2021 iværksatte Per Aarsleff Holding A/S et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 9 af 28. maj 2021. I henhold til programmet vil Per Aarsleff Holding A/S i perioden frem til 1. april 2022 tilbagekøbe egne B-aktier for op til en maksimal værdi af 125 millioner kroner, dog maksimalt 500.000 stk. B-aktier. Programmet gennemføres i henhold til "Safe Harbour"-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052. 

Handelsdag

Tilbagekøbt
antal

Gennemsnitlig handelskurs

Beløb DKK

1: 28. juni 2021

2.200

271.87

598.112,90

2: 29. juni 2021

1.682

275.50

463.387,47

3: 30. juni 2021

1.257

281.11

353.358,04

4: 1. juli 2021

2.039

280.11

571.143,07

5: 2. juli 2021

2.166

284.47

616.168,08

Akkumuleret for handelsdag 1-5 

9.344

278,49

2.602.169,56


Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet fremgår af vedhæftede bilag.

 

Relaterede dokumenter


Week 26 2021 Share repurchase specification