23.08.2021 - Selskabsmeddelelse

Aktietilbagekøb uge 33 2021

Den 28. juni 2021 iværksatte Per Aarsleff Holding A/S et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 9 af 28. maj 2021. I henhold til programmet vil Per Aarsleff Holding A/S i perioden frem til 1. april 2022 tilbagekøbe egne B-aktier for op til en maksimal værdi af 125 millioner kroner, dog maksimalt 500.000 stk. B-aktier. Programmet gennemføres i henhold til "Safe Harbour"-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052. 

Handelsdag

Tilbagekøbt
antal

Gennemsnitlig handelskurs

Beløb DKK

36: 16. august 2021

2.734

281,08

768.465,61

37: 17. august 2021

3.000

278,05

834.146,10

38: 18. august 2021

1.415

279,10

394.925,93

39: 19. august 2021

3.126

275,11

860.000,11

40: 20. august 2021

1.973

276,55

545.626,44

Akkumuleret for handelsdag 36-40 

12.248

281,35

3.403.164,20

I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet 

85.232

279,14

23.791.860,38

 

Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet fremgår af vedhæftede bilag.

Der har desværre været fejl i vores akkumulerede værdier indberettet den 9. august og 16. august 2021. De korrekte akkumulerede værdier for antal købte aktier, gennemsnits-kurs og handelsværdi er:

Indberettet 9. august: 62.811 stk. aktier, kurs 278,86, handelsværdi 17.515.194,25 kr.
Indberettet 16. august: 72.984 stk. aktier, kurs 279,36, handelsværdi 20.388.696,18 kr.

Relaterede dokumenter


Share repurchase specification week 33 2021