13.09.2021 - Selskabsmeddelelse

Aktietilbagekøb uge 36 2021

Den 28. juni 2021 iværksatte Per Aarsleff Holding A/S et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 9 af 28. maj 2021. I henhold til programmet vil Per Aarsleff Holding A/S i perioden frem til 1. april 2022 tilbagekøbe egne B-aktier for op til en maksimal værdi af 125 millioner kroner, dog maksimalt 500.000 stk. B-aktier. Programmet gennemføres i henhold til "Safe Harbour"-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052.

Handelsdag

Tilbagekøbt
antal

Gennemsnitlig handelskurs

Beløb DKK

51: 6. september 2021

2.696

290,52

783.232,48

52: 7. september 2021

1.815

290,42

527.121,01

53: 8. september 2021

3.000

288,87

866.613,90

54: 9. september 2021

2.683

283,83

761.521,52

55: 10. september 2021

2.484

281,70

699.738,08

Akkumuleret for handelsdag 51-55 

12.678

286,97

3.638.227,00

I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet 

123.830

282,32

34.959.259,95

 

Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet fremgår af vedhæftede bilag.

Relaterede dokumenter


Share repurchase specification week 36 2021