27.09.2021 - Selskabsmeddelelse

Aktietilbagekøb uge 38 2021

Den 28. juni 2021 iværksatte Per Aarsleff Holding A/S et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 9 af 28. maj 2021. I henhold til programmet vil Per Aarsleff Holding A/S i perioden frem til 1. april 2022 tilbagekøbe egne B-aktier for op til en maksimal værdi af 125 millioner kroner, dog maksimalt 500.000 stk. B-aktier. Programmet gennemføres i henhold til "Safe Harbour"-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052.

 

Handelsdag

Tilbagekøbt
antal

Gennemsnitlig handelskurs

Beløb DKK

61: 20. september 2021

1.654

271,97

449.835,07

62: 21. september 2021

3.000

273,65

820.950,00

63: 22. september 2021

2.760

274,81

758.488,57

64: 23. september 2021

2.790

276,74

772.107,39

65: 24. september 2021

2.028

275,21

558.133,59

Akkumuleret for handelsdag 61-65 

12.232

274,48

3.359.514,62

I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet 

147.950

281,24

41.609.703,44

 

Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet fremgår af vedhæftede bilag.

Relaterede dokumenter


Share repurchase specification week 38 2021