04.10.2021 - Selskabsmeddelelse

Aktietilbagekøb uge 39 2021

Den 28. juni 2021 iværksatte Per Aarsleff Holding A/S et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 9 af 28. maj 2021. I henhold til programmet vil Per Aarsleff Holding A/S i perioden frem til 1. april 2022 tilbagekøbe egne B-aktier for op til en maksimal værdi af 125 millioner kroner, dog maksimalt 500.000 stk. B-aktier. Programmet gennemføres i henhold til "Safe Harbour"-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052.

 

Handelsdag

Tilbagekøbt
antal

Gennemsnitlig handelskurs

Beløb DKK

66: 27. september 2021

2.778

273,90

760.903,92

67: 28. september 2021

2.870

266,72

765.482,10

68: 29. september 2021

2.701

262,59

709.258,56

69: 30. september 2021

2.567

264,25

678.338,99

70: 1. oktober 2021

2.032

261,95

532.287,48

Akkumuleret for handelsdag 66-70 

12.948

266,16

3.446.271,05

I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet 

160.898

280,03

45.055.974,49

 

Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet fremgår af vedhæftede bilag.

Relaterede dokumenter


Share repurchase specification week 39 2021