11.10.2021 - Selskabsmeddelelse

Aktietilbagekøb uge 40 2021

Den 28. juni 2021 iværksatte Per Aarsleff Holding A/S et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 9 af 28. maj 2021. I henhold til programmet vil Per Aarsleff Holding A/S i perioden frem til 1. april 2022 tilbagekøbe egne B-aktier for op til en maksimal værdi af 125 millioner kroner, dog maksimalt 500.000 stk. B-aktier. Programmet gennemføres i henhold til "Safe Harbour"-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052.

 

Handelsdag

Tilbagekøbt
antal

Gennemsnitlig handelskurs

Beløb DKK

71: 4. oktober 2021

2.348

261,22

613.341,98

72: 5. oktober 2021

2.235

261,03

583.393,56

73: 6. oktober 2021

1.935

261,73

506.443,49

74: 7. oktober 2021

3.000

265,04

759.130,50

75: 8. oktober 2021

2.581

266,32

687.362,63

Akkumuleret for handelsdag 71-75 

12.099

263,30

3.185.672,15

I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet 

172.997

278,86

48.241.646,63

 

Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet fremgår af vedhæftede bilag.

Relaterede dokumenter


Share repurchase specification week 40 2021