08.11.2021 - Selskabsmeddelelse

Aktietilbagekøb uge 44 2021

Den 28. juni 2021 iværksatte Per Aarsleff Holding A/S et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 9 af 28. maj 2021. I henhold til programmet vil Per Aarsleff Holding A/S i perioden frem til 1. april 2022 tilbagekøbe egne B-aktier for op til en maksimal værdi af 125 millioner kroner, dog maksimalt 500.000 stk. B-aktier. Programmet gennemføres i henhold til "Safe Harbour"-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052.

 

Handelsdag

Tilbagekøbt
antal

Gennemsnitlig handelskurs

Beløb DKK

91: 1. november 2021

3.000

283,38

850.131,60

92: 2. november 2021

1.871

283,32

530.098,08

93: 3. november 2021

2.870

280,46

804.933,40

94: 4. november 2021

1.850

282,99

523.534,09

95: 5. november 2021

3.000

284,75

854.237,40

Akkumuleret for handelsdag 91-95 

12.591

282,97

3.562.934,57

I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet 

216.148

278,39

60.172.863,65

 

Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet fremgår af vedhæftede bilag.

Relaterede dokumenter


Share repurchase specification week 44 2021