31.03.2022 - Selskabsmeddelelse

Aarsleff forlader Rusland

Krigen i Ukraine berører os dybt. Vi fordømmer fortsat den russiske invasion, som har ført til så mange tab af menneskeliv, ødelæggelser og menneskelig tragedie. 

Vi har derfor taget beslutningen om at sælge vores forretninger i Rusland, hvilket vi mener, er det rigtige at gøre i den nuværende situation. Når salget er effektueret, vil vi ikke længere være til stede i Rusland. 

Som en konsekvens af denne beslutning, vil vores forretninger i Rusland ikke længere indgå i koncernens omsætning og driftsresultat. Regnskabsmæssigt vil forretningen blive behandlet som et aktiv, der er bestemt for salg, indtil afviklingen er sket. Forretningen vil blive nedskrevet til dagsværdi, hvilket resulterer i en estimeret ikke-likvid nedskrivning på 20 til 40 millioner kroner. I 2020/21 havde forretningen i Rusland en omsætning på 64 millioner kroner og et driftsresultat på 4 millioner kroner. Vi vil senere komme med yderligere oplysninger vedrørende de regnskabsmæssige konsekvenser. 

Beslutningen om at forlade Rusland kommer ikke til at påvirke Aarsleffs forventninger til EBIT-resultatet for regnskabsåret 2021/22. 

Vi beklager dybt de konsekvenser, som denne beslutning får for vores medarbejdere i Rusland. Indtil salget er effektueret, fastholder vi, at vi vil opfylde vores kontraktuelle forpligtelser på igangværende projekter. 

Vores tanker går til det ukrainske folk, og vi håber, at freden vil blive genoprettet hurtigst muligt.