02.05.2022 - Selskabsmeddelelse

Aktietilbagekøb uge 17 2022

Den 28. juni 2021 iværksatte Per Aarsleff Holding A/S et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 9 af 28. maj 2021. Den 25. februar 2022 blev programmet øget og forlænget jf. selskabsmeddelelse nr. 27, og frem til 1. marts 2023 vil Per Aarsleff Holding A/S tilbagekøbe egne B-aktier for op til en maksimal værdi af 325 millioner kroner, dog maksimalt 1.300.000 stk. B-aktier. Programmet gennemføres i henhold til "Safe Harbour"-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052.

 

Handelsdag

Tilbagekøbt
antal

Gennemsnitlig handelskurs

Beløb DKK

206: 25. april 2022

2.428

271,24

658.580,43

207: 26. april 2022

3.329

273,45

910.307,39

208: 27. april 2022

3.105

270,05

838.497,49

209: 28. april 2022

2.874

272,44

783.004,92

210: 29. april 2022

3.061

272,56

834.301,87

Akkumuleret for handelsdag 206-210

14.797

271,99

4.024.692,11

I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet 

493.561

278,54

137.476.201,00

 

Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet fremgår af vedhæftede bilag.

Relaterede dokumenter


Share repurchase specification week 17 2022