14.01.2011 - Selskabsmeddelelse

Aarsleff overtager to svenske specialfirmaer inden for fundering

Aarsleff har styrket sin position på det svenske marked inden for fundering ved opkøb af firmaerne Kran & Pålnings AB og Europile Pålteknik AB, begge baseret i Gøteborg.

Aarsleff har siden 2004 gennem sine datterselskaber Aarsleff Grundläggnings AB og Centrum Påle AB i Gøteborg været aktiv som specialentreprenør inden for fundering med præfabrikerede betonpæle samt spunsramning til byggegruber med mere.

Med overtagelsen af Kran & Pålning og Europile vil Aarsleff fordoble sin kapacitet inden for fremstilling af præfabrikerede betonpæle og udførelse af funderingsarbejder i Sverige.

I seneste offentliggjorte regnskaber havde Kran & Pålning en omsætning på 100 millioner svenske kroner, mens samme for Europile udgjorde 56 millioner svenske kroner. Tilsammen har firmaerne 53 medarbejdere.

Aarsleff har tilsvarende aktiviteter i Danmark, England, Tyskland og Polen og arbejder på at øge synergierne.

De nævnte akkvisitioner forventes på grund af omlægninger af produktionerne først at få indflydelse på resultatet i næste regnskabsår, som begynder 1. oktober 2011.