31.05.2022 - Selskabsmeddelelse

Delårsrapport for perioden 1/10 2021-31/3 2022

Bestyrelsen for Per Aarsleff Holding A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for første halvår af regnskabsåret 2021/22. Delårsrapporten er ikke revideret eller reviewet af selskabets revisor.

Hovedpunkter fra første halvår af regnskabsåret 2021/22

  • Koncernomsætningen steg med 19,3 % til 8.259 mio.
  • EBIT fra fortsættende aktiviteter på 298 mio. svarende til en EBIT-margin på 3,6 %
  • Høj aktivitet, men et marked præget af prisstigninger og materialeknaphed
  • Teknik har haft et meget højt aktivitetsniveau med god indtjening og bidrager med et resultat, som er højere end forventet
  • Fundering bidrager med et resultat, som er lavere end forventet grundet fortsat stigende omkostninger til især stål, transport og energi
  • Anlæg & Byggeri, Rail samt Rørteknik bidrager med resultater som forventet
  • Høj ordreindgang i første halvår, blandt andet fordi kontrakten på udvidelsen af Københavns Lufthavn blev indgået i første kvartal
  • Cash flow fra driften er fortsat påvirket af stigende arbejdskapital som følge af ændringer i projektsammensætningen
  • Aarsleff har meddelt, at koncernen forlader Rusland, og at aktiviteterne regnskabsmæssigt behandles som et aktiv, der er bestemt for salg. Dette har i kvartalet resulteret i en ikke-likvid nedskrivning af værdien på 43 mio.

Forventninger til regnskabsåret 2021/22

Forventningerne til regnskabsårets indtjening er uændrede. EBIT fra fortsættende aktiviteter forventes at blive i størrelsesordenen 700 mio. Forventningerne til omsætningen ændres til en vækst på cirka 12 % mod tidligere cirka 8,5 %.

Relaterede dokumenter


Delårsrapport for perioden 1/10 2021-31/3 2022