07.06.2022 - Selskabsmeddelelse

Aktietilbagekøb uge 22 2022

Den 28. juni 2021 iværksatte Per Aarsleff Holding A/S et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 9 af 28. maj 2021. Den 25. februar 2022 blev programmet øget og forlænget jf. selskabsmeddelelse nr. 27, og frem til 1. marts 2023 vil Per Aarsleff Holding A/S tilbagekøbe egne B-aktier for op til en maksimal værdi af 325 millioner kroner, dog maksimalt 1.300.000 stk. B-aktier. Programmet gennemføres i henhold til "Safe Harbour"-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052.

 

Handelsdag

Tilbagekøbt
antal

Gennemsnitlig handelskurs

Beløb DKK

228: 30. maj 2022

2.852

258,58

737.472,44

229: 31. maj 2022

3.425

250,25

857.091,87

230: 1. juni 2022

2.934

248,05

727.778,41

231: 2. juni 2022

3.153

245,05

772.654,00

232: 3. juni 2022

3.443

247,51

852.175,90

Akkumuleret for handelsdag 228-232

15.807

249,71

3.947.172,61

I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet 

554.384

276,32

153.186.498,85

 

Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet fremgår af vedhæftede bilag.

Relaterede dokumenter


Share repurchase specification week 22 2022