13.06.2022 - Selskabsmeddelelse

Aktietilbagekøb uge 23 2022

Den 28. juni 2021 iværksatte Per Aarsleff Holding A/S et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 9 af 28. maj 2021. Den 25. februar 2022 blev programmet øget og forlænget jf. selskabsmeddelelse nr. 27, og frem til 1. marts 2023 vil Per Aarsleff Holding A/S tilbagekøbe egne B-aktier for op til en maksimal værdi af 325 millioner kroner, dog maksimalt 1.300.000 stk. B-aktier. Programmet gennemføres i henhold til "Safe Harbour"-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052.

 

Handelsdag

Tilbagekøbt
antal

Gennemsnitlig handelskurs

Beløb DKK

233: 7. juni 2022

2.801

247,47

693.161,51

234: 8. juni 2022

3.146

246,79

776.415,50

235: 9. juni 2022

2.898

241,61

700.188,10

236: 10. juni 2022

3.185

233,43

743.473,91

Akkumuleret for handelsdag 233-236

12.030

242,16

2.913.239,02

I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet 

566.414

275,59

156.099.737,87

 

Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet fremgår af vedhæftede bilag.

Relaterede dokumenter


Share repurchase specification week 23 2022