04.07.2022 - Selskabsmeddelelse

Aktietilbagekøb uge 26 2022

Den 28. juni 2021 iværksatte Per Aarsleff Holding A/S et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 9 af 28. maj 2021. Den 25. februar 2022 blev programmet øget og forlænget jf. selskabsmeddelelse nr. 27, og frem til 1. marts 2023 vil Per Aarsleff Holding A/S tilbagekøbe egne B-aktier for op til en maksimal værdi af 325 millioner kroner, dog maksimalt 1.300.000 stk. B-aktier. Programmet gennemføres i henhold til "Safe Harbour"-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052. 

Handelsdag

Tilbagekøbt
antal

Gennemsnitlig handelskurs

Beløb DKK

247: 27. juni 2022

2.400

222,18

533.230,08

248: 28. juni 2022

3.400

219,53

746.408,46

249: 29. juni 2022

3.188

215,90

688.293,03

250: 30. juni 2022

2.401

210,76

506.040,04

251: 1. juli 2022

2.217

214,05

474.542,42

Akkumuleret for handelsdag 247-251

13.606

216,71

2.948.514,03

I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet 

606.790

271,76

164.899.993,94


Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet fremgår af vedhæftede bilag.

Relaterede dokumenter


Share repurchase specification week 26 2022