01.08.2022 - Selskabsmeddelelse

Aktietilbagekøb uge 30 2022

Den 28. juni 2021 iværksatte Per Aarsleff Holding A/S et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 9 af 28. maj 2021. Den 25. februar 2022 blev programmet øget og forlænget jf. selskabsmeddelelse nr. 27, og frem til 1. marts 2023 vil Per Aarsleff Holding A/S tilbagekøbe egne B-aktier for op til en maksimal værdi af 325 millioner kroner, dog maksimalt 1.300.000 stk. B-aktier. Programmet gennemføres i henhold til "Safe Harbour"-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052.

 

Handelsdag

Tilbagekøbt
antal

Gennemsnitlig handelskurs

Beløb DKK

257: 25. juli 2022

2.651

212,34

562.916,52

258: 26. juli 2022

2.778

210,32

584.278,96

259: 27. juli 2022

3.500

215,68

754.884,90

260: 28. juli 2022

3.040

218,61

664.562,54

261: 29. juli 2022

1.735

224,19

         388.969,48

Akkumuleret for handelsdag 257-261

13.704

215,68

2.955.612,40

I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet 

632.448

269,42

170.393.460,77

 

Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet fremgår af vedhæftede bilag.

Relaterede dokumenter


Share repurchase specification week 30 2022